Dr. Irida Cenolli

Fusha Profesionale

Mjeke Stomatologe në Fakultetin e Stomatologjisë, Universiteti i Mjekësisë ,Tiranë 1998, me një mesatare të lartë 9.4

Kurse Trajnimi

 • Implantologjia moderne (AnyRidge implants) ;
 • An introduction to Tweed Philosophy and Biomechanics (Dr. Giovani Biondi);
 • Straight Wire Technique evolved Philosophy (Corso Teorico Pratico Clinico 2016-2017, Dr. Arturo Fortini);
 • Corso teorico pratico di Ortodonzia (Dr. Claudia Notaristefano, Dr. Guido Ranieri)

Punime Shkencore

 • Përcaktimi i Hapësirës së Ekuilibrit Protetik në Protezat e Lëvizshme;
 • Përdorimi i Splintit Oral Në Pacientin Bruksist; Krahasimi ndërmjet tre metodave të ndryshme të Polimerizimit të Rezinës në Protezat e Lëvizshme: Metoda Tradicionale, Vertex dhe SR Ivocap;
 • Evaluation and examination of oral lesions in patients treated with total removable prostheses;
 • Rregullat bazë për përgatitjen e fasetave të porcelanit;
 • Dental Sealants or Fillings? Benefits of dental sealants as an alternative treatment for occlusal cavities;
 • Direct Composite Bonding and Clinical Application;
 • Metodat e Aplikimit të Kompozitëve në Dentistrinë Estetike

Dr. Irida Cenolli

Fusha Profesionale

Mjeke Stomatologe në Fakultetin e Stomatologjisë, Universiteti i Mjekësisë ,Tiranë 1998, me një mesatare të lartë 9.4

Kurse Trajnimi

 • Implantologjia moderne (AnyRidge implants) ;
 • An introduction to Tweed Philosophy and Biomechanics (Dr. Giovani Biondi);
 • Straight Wire Technique evolved Philosophy (Corso Teorico Pratico Clinico 2016-2017, Dr. Arturo Fortini);
 • Corso teorico pratico di Ortodonzia (Dr. Claudia Notaristefano, Dr. Guido Ranieri)

Punime Shkencore

 • Përcaktimi i Hapësirës së Ekuilibrit Protetik në Protezat e Lëvizshme;
 • Përdorimi i Splintit Oral Në Pacientin Bruksist;
 • Krahasimi ndërmjet tre metodave të ndryshme të Polimerizimit të Rezinës në Protezat e Lëvizshme: Metoda Tradicionale, Vertex dhe SR Ivocap;
 • Evaluation and examination of oral lesions in patients treated with total removable prostheses;
 • Rregullat bazë për përgatitjen e fasetave të porcelanit;
 • Dental Sealants or Fillings? Benefits of dental sealants as an alternative treatment for occlusal cavities;
 • Direct Composite Bonding and Clinical Application;
 • Metodat e Aplikimit të Kompozitëve në Dentistrinë Estetike

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektor

Shkurt 2023

Basic Life Support @ Defibrillation

Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektor

Tetor 2022

Risk Management in orthodontic treatment

Prof. Moschos Papadopoulos

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektor

Tetor 2022

No-compliance Class II treatment with the use of TADs

Dr. Cesare Luzi

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektor

Tetor 2022

6th Congress of the Balkan Association of Orthodontic Specialists

3rd  International Symposium of Orthodontics

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektor

Maj 2022

Fillmed Albania & Kosovo Launching Full Face Approach

Dr. Vladlena Averina

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektor

Nëntor 2020

Dental & Skeletal Assimetry Deep Bite

Dr. Chris Chang

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektor

Shtator 2020

Hands on training for dental soft tissue laser diode

Dr. Maurizio Cuomo

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektor

Shkurt 2019

Trajtimi i Malokluzionit te Klasave të II-ta dhe të III-ta

Dr. Antonio Giudici

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektor

Dhjetor 2019

Konferenca e 25-të Kombëtare Dentare

Takimi i 5-të i Ortodontëvë Shqiptarë

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektor

Tetor 2018

Anchoraggio scheletrico con miniviti. Gestione del paziente bruxista

Dr. Giuseppe Baldassarre

Trajnime

Data

Aktiviteti

Nëntor 2017

Kongresi i I-rë I Fakultetit të Mjekësisë Dentare

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Shtator 2017

Lessons Learned, Clinical Efficiency

Kongress of Orthodontics, Barcelona, Spain

Trajnime

Data

Aktiviteti

Maj 2017

Takimi i IV-t i Ortodontëve Shqiptarë

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

20 Mars 2017

Teknika e Sistemit Self Ligated

Dr. Firaz Ramzeh

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

11 Mars 2017

Ortodontia Self-ligating

Dr. Marija Rakić Trajkovski

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Shkurt 2017

Introduzione all’Ortodonzia Bioprogressiva

Dr. Franco Bruno

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Janar 2017

ADA Affiliate Member Dentist

American Dental Assosiaciaton

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Dhjetor 2016

Profilaksia dhe kontrolli i infeksioneve nozokomiale në stomatologji

Trajnimet “ISSAT”

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Janar 2016

ADA Affiliate Member Dentist

American Dental Assosiaciaton

Trajnime

Data

Aktiviteti

 

Lektori

Dhjetor 2015

“Use your brain and not your wallet. Why a normal occlusion is an

exception and not the rule”

Dr. Franco Bruno

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Tetor 2015

Trajtimi Orto-kirurgjikal i Dismorfive Dento-Skeletale

Proff. Paola Cozza, Dr. Arturo Fortini, Dr. Giovani Biondi

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Mars 2015

Minimally Invasive One Piece Implantology Nature Implant System

Dr. Martin Arnold, Frankfurt, Germany

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Janar 2015

ADA Affiliate Member Dentist

American Dental Assosiaciaton

Trajnime

Data

Aktiviteti

Nëntor 2014

Konferenca e 20të Kombëtare Dentare

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Mars 2014

Fizioterapia në Crregullimet e Sistemit të Lëvizjes

Prof. Rudolf Lackner, Universiteti Graz Austri

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Prill 2013

18th BaSS Congress, Skopje

Referuese e temës:  “Direct Composite Bonding and Clinical Application”

Trajnime

Data

Aktiviteti

Nëntor 2012

Konferenca e 18 të Kombëtare Shqiptare

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Shtator 2012

Corso di Anatomia Dissettiva avanzato e Techniche Implantari

Dr. Diego Salvi , Budapest, Hungary

Trajnime

Data

Aktiviteti

Qershor 2010

Urgjencat Dentare, Traumat Dentare dhe Standartet në Dentistri

Trajnime

Data

Aktiviteti

Tetor 2009

Kongresi i I Ndërkombtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë

Trajnime

Data

Aktiviteti

Prill 2009

Menaxhimi i Infeksioneve Odontogjene

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Qershor 2009

Revo NiTi System and Workshop

Dr. Raphael Devillard, University of Bordeaux, France

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Prill 2008

Implant Prosthodontics 2008 Predictable Function and Esthetics

University of Toronto Faculty of Dentistry

Trajnime

Data

Aktiviteti

Lektori

Korrik 2005

Business Information Management

Employment training Program, Toronto, Canada

Trajnime

Data

Aktiviteti

 

Lektori

Dhjetor 2001

Kodak Certificate of Achievement
How Radigraphy works, an Understanding of Film and its Radiographic  Charasteristics

Haynes Darlington, Toronto, Kanada

Trajnime

Data

Aktiviteti

Nëntor 2001

C.P.R Resuscitation Program, Toronto, Kanada

Eksperienca

Data

Pozita që është ushtruar

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Emri dhe adresa e punëdhënësit

Lloji i biznesit ose sektorit

Dhjetor 2007-në vazhdimësi

Mjeke Stomatologe

Mbushje kurorash dhe endodonti të avancuar me gutaperkë të shkrirë, ekstraksione të dhëmballëve të pjekurisë, punime estetike faseta, ura porcelani mbi dhëmbë dhe implante si dhe ortodonci për fëmijë e të rritur

Administratore, Tiranë

Klinika Dentare Bluetooth

Eksperienca

Data

Pozita që është ushtruar

Adresa e punëdhënësit

Lloji i biznesit dhe sektorit

Tetor 2023- në vazhdim

Pedagoge në Programin Bachelor

Fakulteti i Mjekësisë Dentare

Universiteti i Tiranës

Eksperienca

Data

Pozita që është ushtruar

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Adresa e punëdhënësit

Lloji i biznesit dhe sektorit

Tetor 2013-Korrik 2014

Pedagoge

Lektore dhe koordinatore praktike në lëndën Geriatria Stomatologjike

Tiranë

Universiteti Kristal

Eksperienca

Data

Pozita që është ushtruar

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Emri dhe adresa e punëdhënësit

Tetor 2012-Korrik 2014

Pedagoge

Lektore dhe koordinatore praktike në lëndën
Protetika Stomatologjike

Tiranë, Universiteti Kristal

Eksperienca

Data

Pozita që është ushtruar

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

 

Adresa e punëdhënësit

Tetor 2012-Korrik 2013

Pedagoge

Pedagoge e jashtme në Universitetin e Mjekësisë Dentare ,
Departamenti i Ortopedisë

Koordinatore e praktikave klinike dhe seminareve në lëndën e Protetikës Fikse

Tiranë

Eksperienca

Data

Pozita që është ushtruar

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Emri dhe adresa e punëdhënësit

Tetor 2011-Korrik 2012

Pedagoge

Lektore në lëndën e Pedodontisë
(Paraklinike dhe Klinike)

Universiteti Kristal,  Tiranë

Eksperienca

Data

Pozita që është ushtruar

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Emri dhe adresa e punëdhënësit

Shtator 2006-Dhjetor 2007

Mjeke Stomatologe

Kryerje të procedurave të ndryshme ortopedike, kirurgjikale dhe
endodontike

Departamenti Dentar i DCI Ikeda, Tiranë

Eksperienca

Data

Pozita që është ushtruar

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Emri dhe adresa e  punëdhënësit

Nëntor 2001-Qershor 2006

Higjeniste restorative

Mbushje e kaviteteve me kompozit ose amalgam, pastrime gurëzash
dhe silanimet

Parkway- Mall Dental Office, Toronto, Canada

Trajnime

Shkurt 2023

Basic Life Support @ Defibrillation

Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore

Trajnime

Tetor 2022

Risk Management in orthodontic treatment

Prof. Moschos Papadopoulos

Trajnime

Tetor 2022

No-compliance Class II treatment with the use of TADs

Dr. Cesare Luzi

Trajnime

Tetor 2022

6th Congress of the Balkan Association of Orthodontic Specialists

3rd  International Symposium of Orthodontics

Trajnime

Maj 2022

Fillmed Albania & Kosovo Launching Full Face Approach

Dr. Vladlena Averina

Trajnime

Nëntor 2020

Dental & Skeletal Assimetry Deep Bite

Dr. Chris Chang

Trajnime

Shtator 2020

Hands on training for dental soft tissue laser diode

Dr. Maurizio Cuomo

Trajnime

Shkurt 2019

Trajtimi i Malokluzionit te Klasave të II-ta dhe të III-ta

Dr. Antonio Giudici

Trajnime

Dhjetor 2019

Konferenca e 25-të Kombëtare Dentare

Takimi i 5-të i Ortodontëvë Shqiptarë

Trajnime

Tetor 2018

Anchoraggio scheletrico con miniviti. Gestione del paziente bruxista

Dr. Giuseppe Baldassarre

Trajnime

Nëntor 2017

Kongresi i I-rë I Fakultetit të Mjekësisë Dentare

Trajnime

Shtator 2017

Lessons Learned, Clinical Efficiency

Kongress of Orthodontics, Barcelona, Spain

Trajnime

Maj 2017

Takimi i IV-t i Ortodontëve Shqiptarë

Trajnime

20 Mars 2017

Teknika e Sistemit Self Ligated

Dr. Firaz Ramzeh

Trajnime

11 Mars 2017

Ortodontia Self-ligating

Dr. Marija Rakić Trajkovski

Trajnime

Shkurt 2017

Introduzione all’Ortodonzia Bioprogressiva

Dr. Franco Bruno

Trajnime

Janar 2017

ADA Affiliate Member Dentist

American Dental Assosiaciaton

Trajnime

Dhjetor 2016

Profilaksia dhe kontrolli i infeksioneve nozokomiale në stomatologji

Trajnimet “ISSAT”

Trajnime

Janar 2016

ADA Affiliate Member Dentist

American Dental Assosiaciaton

Trajnime

Dhjetor 2015

“Use your brain and not your wallet. Why a normal occlusion is an

exception and not the rule”

Dr. Franco Bruno

Trajnime

Tetor 2015

Trajtimi Orto-kirurgjikal i Dismorfive Dento-Skeletale

Proff. Paola Cozza, Dr. Arturo Fortini, Dr. Giovani Biondi

Trajnime

Mars 2015

Minimally Invasive One Piece Implantology Nature Implant System

Dr. Martin Arnold, Frankfurt, Germany

Trajnime

Janar 2015

ADA Affiliate Member Dentist

American Dental Assosiaciaton

Trajnime

Nëntor 2014

Konferenca e 20të Kombëtare Dentare

Trajnime

Mars 2014

Fizioterapia në Crregullimet e Sistemit të Lëvizjes

Prof. Rudolf Lackner, Universiteti Graz Austri

Trajnime

Prill 2013

18th BaSS Congress, Skopje

Referuese e temës:  “Direct Composite Bonding and Clinical Application”

Trajnime

Nëntor 2012

Konferenca e 18 të Kombëtare Shqiptare

Trajnime

Shtator 2012

Corso di Anatomia Dissettiva avanzato e Techniche Implantari

Dr. Diego Salvi , Budapest, Hungary

Trajnime

Qershor 2010

Urgjencat Dentare, Traumat Dentare dhe Standartet në Dentistri

Trajnime

Tetor 2009

Kongresi i I Ndërkombtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë

Trajnime

Prill 2009

Menaxhimi i Infeksioneve Odontogjene

Trajnime

Qershor 2009

Revo NiTi System and Workshop

Dr. Raphael Devillard, University of Bordeaux, France

Trajnime

Prill 2008

Implant Prosthodontics 2008 Predictable Function and Esthetics

University of Toronto Faculty of Dentistry

Trajnime

Korrik 2005

Business Information Management

Employment training Program, Toronto, Canada

Trajnime

Dhjetor 2001

Kodak Certificate of Achievement
How Radigraphy works, an Understanding of Film and its Radiographic  Charasteristics

Haynes Darlington, Toronto, Kanada

Trajnime

Nëntor 2001

C.P.R Resuscitation Program, Toronto, Kanada

Eksperienca

Dhjetor 2007-në vazhdimësi

Mjeke Stomatologe

Kryej mbushje kurorash dhe endodonti të avancuar me gutaperkë të shkrirë, ekstraksione të dhëmballëve të pjekurisë, punime estetike faseta, ura porcelani mbi dhëmbë dhe implante si dhe ortodonci për fëmijë e të rritur

Administratore, Tiranë

Klinika Dentare Bluetooth

Eksperienca

Tetor 2023- në vazhdim

 Pedagoge në Programin Bachelor

Fakulteti i Mjekësisë Dentare

Universiteti i Tiranës

Eksperienca

Tetor 2013-Korrik 2014

Pedagoge

Lektore dhe koordinatore praktike në lëndën

Geriatria Stomatologjike

Tiranë

Universiteti Kristal

Eksperienca

Tetor 2012-Korrik 2014

Pedagoge

Lektore dhe koordinatore praktike në lëndën
Protetika Stomatologjike

Tiranë, Universiteti Kristal

Eksperienca

Tetor 2012-Korrik 2013

Pedagoge

Pedagoge e jashtme në Universitetin e Mjekësisë Dentare ,
Departamenti i Ortopedisë

Koordinatore e praktikave klinike dhe seminareve në lëndën e Protetikës Fikse

Tiranë

Eksperienca

Tetor 2011-Korrik 2012

Pedagoge

Lektore në lëndën e Pedodontisë
(Paraklinike dhe Klinike)

Universiteti Kristal,  Tiranë

Eksperienca

Shtator 2006-Dhjetor 2007

Mjeke Stomatologe

Kryerje të procedurave të ndryshme ortopedike, kirurgjikale dhe
endodontike

Departamenti Dentar i DCI Ikeda, Tiranë

Eksperienca

Nëntor 2001-Qershor 2006

Higjeniste restorative

Mbushje e kaviteteve me kompozit ose amalgam, pastrime gurëzash
dhe silanimet

Parkway- Mall Dental Office, Toronto, Canada

Fatmira Hoxha

Si paciente kërkuese e cilësisë së lartë e sugjeroj këtë klinikë. Materiale të zgjedhura Amerikane, dhe eksperiencë 20 vjecare. Shumë e aftë në punime estetike dentare. Suksese të mëtejshme doktoresha Irida Cenolli

Ledia Andoni

Doktoresha Irida Cenolli jeni me të vërtetë shume e saktë dhe e shpejtë. Faleminderit për shërbimin e përkryer, cilësia dhe performanca janë gjithmonë ekselente te ju.

Shila Hyka

I loved my experience here! The dentist and her staff are very welcoming, gentle, thorough, and knowledgeable. I am an American living here, and needed an emergency root canal. I highly recommend this clinic.

Silvia Zekaj

Best dental clinic in Tirana. Specialized staff and modern equipments. I strongly recommend it.